De Heijbergschool is een christelijke school.

Dit betekent dat we de christelijke levensovertuiging tot uitdrukking proberen te brengen in het onderwijs en in de manier waarop we in de school samenleven.

In het onderwijs zelf hebben wij een ruime plaats gegeven aan de (verdere) kennismaking van de kinderen met de bijbel en het geloof. Zo beginnen we elke dag met elkaar in de groep met Bijbelse liederen en gebed. Enkele keren per week wordt een Bijbelverhaal verteld en besproken. Wij proberen daarbij steeds niet alleen aandacht te besteden aan het verhaal zelf, maar streven er naar dat het kind het verhaal een plaats kan geven in zijn of haar dagelijks leven. Naast uitleg van de bedoelingen van het verhaal door de leerkracht vinden wij de eigen inbreng van het kind hierin belangrijk. Van leerkrachten en kinderen verwachten we respect voor de uitingen van het eigen geloofsbeleven van het kind. Met dezelfde intentie vieren wij jaarlijks de christelijke feesten.

De “C” in de naam van onze school moet evenzeer tot uitdrukking komen in de manier waarop we in de school met elkaar omgaan. We proberen de kinderen te stimuleren op een plezierige manier met elkaar te spelen en te werken. Onderdeel hiervan vormen de zogenoemde ‘plaagregels’. Omdat deze plaagregels op een goede manier illustreren waar het ons om gaat, staan ze hieronder nog eens afgedrukt.

Belangrijke uitgangspunten in de omgang met elkaar zijn openheid, zorgzaamheid en verdraagzaamheid voor en naar elkaar. Op deze manier streven we naar een prettige sfeer en een veilige omgeving voor ieder die vanuit welke achtergrond en in welke hoedanigheid ook aan ons schoolleven deelneemt.

Even rondkijken op de site van de Heijbergschool kunt u hier

directie:

Dhr. P.J.W. de Bruin
Heijbergstraat 2-4
3055 PP Rotterdam
tel. 010-418 21 99
fax. 010-422 98 37