Het bestuur van de St. PCO Hillegersberg-Schiebroek, bevoegd gezag van vier basisscholen in de groene noordrand van Rotterdam, vraagt voor de HILDEGAERTSCHOOL Debussylaan 11, 3055 TE Rotterdam

een leerkracht voor de middenbouw,  benoemingsomvang 40 uur.

De vacature gaat in per 1 augustus 2018 en biedt uitzicht op een vaste aanstelling.   De middenbouw van de school bestaat uit 6 groepen met 11 groepsleerkrachten en diverse ondersteuners voor co-teaching, extra zorg en kindercoaching. Behalve extra zorg in de groepen bieden we aan kinderen die specifieke hulp behoeven de Nautilus- en Octopus-groepen.De bouwen werken intern én onderling nauw samen, middels het concept van Stichting LeerKRACHT. We verwachten van onze nieuwe collega dan ook enthousiaste deelname aan deze specifieke werkwijze, die ons ‘samen elke dag een beetje beter’ maakt.

Wij zoeken collega’s die:

 • van harte kiezen voor het protestants-christelijk onderwijs
 • een flexibele instelling hebben en kinderen met zorg en betrokkenheid kunnen begeleiden
 • willen participeren in een enthousiast team, dat ‘er voor gaat!’
 • in het bezit zijn van de vereiste onderwijsbevoegdheid.

Wij bieden:

 • een goede begeleiding
 • een intensieve zorgstructuur
 • nieuwe methoden
 • een betrokken schoolbestuur

Inlichtingen kunt u inwinnen bij:  dhr. M.T. Hofstra (directeur Hildegaertschool), tel. 010 – 4180049 (school)

Nieuwsgierig? Wij nodigen u hierbij van harte uit om op de betreffende school te komen kijken!

Sollicitaties kunt u richten aan de directeur, M.T. Hofstra, via e-mail naar: theo.hofstra@hildegaert.nl

Vacature Hildegaertschool middenbouw

 


Het bestuur van de St. PCO Hillegersberg-Schiebroek, bevoegd gezag van vier basisscholen in de groene noordrand van Rotterdam, vraagt voor de HILDEGAERTSCHOOL Debussylaan 11, 3055 TE Rotterdam

een leerkracht voor vervangingen en leerlingondersteuning,  benoemingsomvang 40 uur.

De vacature gaat in per 1 augustus 2018 en biedt uitzicht op een vaste aanstelling.   De school bestaat uit 17 groepen met hun eigen groepsleerkrachten. We zoeken leerkrachten die hen ondersteunen door co-teaching en extra zorg. Die extra zorg bieden we aan kinderen die specifieke hulp behoeven de Nautilus- en Octopus-groepen. Daarnaast vervullen zij de (zeer sporadische) vervanging wegens ziekte of verlof van leerkrachten. De leerkrachten werken onderling nauw samen, middels het concept van Stichting LeerKRACHT. We verwachten van onze nieuwe collega dan ook enthousiaste deelname aan deze specifieke werkwijze, die ons ‘samen elke dag een beetje beter’ maakt.

Wij zoeken collega’s die:

 • van harte kiezen voor het protestants-christelijk onderwijs;
 • een flexibele instelling hebben en kinderen met zorg en betrokkenheid kunnen begeleiden;
 • willen participeren in een enthousiast team, dat ‘er voor gaat!’;
 • in het bezit zijn van de vereiste onderwijsbevoegdheid.

Wij bieden:

 • een goede begeleiding;
 • een intensieve zorgstructuur;
 • nieuwe methoden;
 • een betrokken schoolbestuur.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij: dhr. M.T. Hofstra (directeur Hildegaertschool), tel. 010 – 4180049 (school)

Nieuwsgierig? Wij nodigen u hierbij van harte uit om op de betreffende school te komen kijken!

Sollicitaties kunt u richten aan de directeur, M.T. Hofstra, via e-mail naar: theo.hofstra@hildegaert.nl

Vacature Hildegaertschool vervanging en ondersteuning